Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Historik


Huskvarna Bågskytteklubb bildas


Initiativtagare till bildande av en bågskytteklubb i Huskvarna, var Inköpschefen vid Huskvarna Vapenfabriks AB, Axel Carlzon.  
Det första sammanträdet hölls i HVA:s biograflokal den 23 maj 1949. Mötet besöktes av 21 intresserade med Dir. Öberg, ej närvarande men föranmäld som intresserad. (Enligt samma dags protokoll)
De flesta intressenterna kom från tjänstemannasidan på Huskvarna AB.

En av deltagarna och grundarna var Ing. Otto Bergö. En annan av grundarna från det andra mötet, den 10 augusti 1949, är Hans Svensson. Han var en av klubbens hedersmedlemmar fram till försommaren 2007 då han hastigt gick bort.

Det kan vara av intresse att redovisa den första medlemsmatrikeln i bokstavsordning från 1949:

Georg och Marianne Anetjär, Otto Bergö,  Harry Bruhner,  Ulf Edlund,
Stig Ekblad, Bertil Hagborg,  Adolf Jasunas,  Bror Jaurén,  Ivar Landén, Torsten Nordenfeldt,  Henry Odestam,  K W Ohlsson,  Allan Oxelqvist,  Erik Rhodin,  Walter Rönnholm,  Sven Seipel,  Inga Britt Sjökvist,  Hans Svensson,  Ulla Södergren,  Filip och Inga Wallin,  Josef Vijk,  Robert Winqvist,  Nils Yström,  Greta Österholm.

Ett av besluten på det första klubbmötet var att sända en delegation till Direktören Öberg på Hv:AB redan den 24 maj, för att informera, citat: "Om vad som i ärendet hitintills förevarit samt framställa en vördsam förfrågan om huruvida en bildad Bågskytteklubb kunde räkna med välvilligt anslag från Huskvarna Vapenfabriks AB. Härpå lämnade Dir Öberg ett jakande svar."  Anslagets storlek den gången blev 500:- kr. En på den tiden icke föraktlig summa.

Den första styrelsen hade följande sammansättning:
Ordförande: Filip Wallin
V. ordf. Henry Odestam
Sekreterare och kassör Otto Bergö
Ledamot Hans Svensson
Tävlingsled. och mtrl.förv. Georg Anetjärn
Klubbens första stadgar godkändes den 10 augusti 1949.
Att det nu bildats en bågskytteklubb i Huskvarna framgår klart genom de protokoll som finns bevarade i original.
Det är lite konfunderande att man den 17 augusti 1948 kunde läsa under "Huskvarnanytt", jag citerar: "Det under veckan skett ett nytt tillskott till Huskvarnas, redan förut, ganska välsorterade föreningsflora. Med god blick för reklamens betydelse passade faddrarna för Huskvarna Bågskytteklubb på att kungöra den lyckliga tilldragelsen samtidigt med  Deutgens bravad att lägga beslag på VM-titeln i gamet". Slut på citatet.
Det har inte gått att få fram uppgifter om denna nybildade klubb som, får vi förmoda, var en tillfällig samling av intressenter som sedan, året därpå, resulterade i nuvarande Huskvarna Bågskytteklubb .

MADEN
Redan i augusti var man etablerad med träningsbana på "MADEN" vid Junex.
Samarbete och tävlingsutbyte startade tidigt med den redan etablerade Jönköpings Bågskytteklubb..
Redan den 21 augusti 1949 hade man första tävlingen mot JBK, den resulterade i ett väntat nederlag för HBK.

Den 4 sep  deltog Georg Anetjärn och Hans Svensson i en inbjudningstävling i Nässjö. Redan nu hade man tillägnat sig goda färdigheter i bågskytte, vilket resulterade i att Georg belade en hedrande andraplats.
Träningen fick god fart och flitigast på "Junex-Maden" var Hasse och Georg som redan börjat uppvisningsskjuta. Den 21 sept 1949 deltog Hasse Svensson i en sådan uppvisning i elljus på Rosenlunds Idrottsplats.

Första klubbmästerskapet sköts den 30 oktober 1949. Hans Svensson vann herrklassen och Ing Britt Sjökvist damklassen.
Den 15 februari 1950 ansöktes om medlemskap i Riksidrottsförbundet och Svenska Bågskytteförbundet.

FÖRSTA ÅRSMÖTET
Den 24 maj 1950 hölls klubbens första årsmöte.
Förhandlingar, beslut och lekamlig spis avhölls i Junex matsal. Närvarande var inte bara klubbens medlemmar. På den tiden var det vanligt att celebrera högtidliga tillfällen  genom att stadens Borgmästare, vid detta tillfälle hette han Rohdin, inbjöds. Vem skulle sitta på hedersplatsen bredvid stadens överhuvud om inte klubbens förste mästare, Hans Svensson. Hans berättar att man inte medaljerade mästarna i detta tidiga skede. I hans (Hans) fall förärades han en  kristallskål, vilket föranledde Borgmästaren föreslå  att  "det skulle vara synnerligen lämpligt, en högtidsstund som denna, att fylla priset med en ädel vätska". Enligt Hans, avböjde han förläget erbjudandet då han dels ansåg det olämpligt, dels, vilket skrivaren tror är närmast sanningen, storleken på skålen avskräckte den unge och oerfarne Hans. Om Borgmästaren själv testade, förtäljer inte historien.
Till ordförande för ett år valdes Georg Anetjärn.
Klubben hade nu 29 betalande medlemmar.
Till kassör valdes Olof Edlund. 
Kassans behållning efter första året var 28 kronor 20 öre, enligt revisionsberättelsen.
Hans Svensson invaldes nu som styrelseledamot. Hans S. har sedan med endast korta uppehåll varit representant i klubbstyrelsen. Han har också praktiserat på de flesta befattningarna i styrelsen och klubbarbetet.
Under många år drev Hans och Rolf Ramzén tillsammans firma och sålde

bågskyttemateriel under namnet "COBRA".

Den 7 aug. 1950 godkändes ett förslag på klubbmärke. Samma logo gäller fortfarande. Hans Svensson och Lennart Jonasson, som utarbetade förslaget. Dessa två fick också i uppdrag att uppköpa ett antal klubbmärken.

Den 11 oktober 1950 bildades en junioravdelning för pojkar och flickor från 10 års ålder. Ingen medlemsavgift skulle utgå.
Uppdaterad: 05 APR 2009 09:34 Skribent: Kurt Frisk

Postadress:
Huskvarna BK - Bågskytte
Träffpunkten / Öxnehaga, Box 5024
56105 Huskvarna

Kontakt:
Tel: 0
E-post: This is a mailto link

Se all info